Mitä on fysioterapia?

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja. Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon. Yleisimmät ammattinimikkeet ovat fysioterapeutti, työfysioterapeutti ja yrittäjä. Lääkintävoimistelija ja erikoislääkintävoimistelija ovat vanhoja ammattinimikkeitä.

Fysioterapiassa ei ole yhtä selkeää menetelmää ongelmien hoitoon. Ammattikorkeakoulu tutkinto antaa perusvalmiudet työskennellä alalla, mutta käytännössä kaikki fysioterapeutit jatkokouluttautuvat ja suuntautuvat käymiensä koulutusten ja kokemuksen perusteella. Fysioterapiassa on useita terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian menetelmiä, jotka ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä. Yleinen perusperiaate on, että käytetyn menetelmän tulisi olla tutkittuun tietoon perustuvaa eli "evidence based". Ainoa pätevä tapa rajata kuuluuko, jokin hoitomuoto fysioterapian piiriin vai ei, on selvittää onko siitä tehty päteviä tutkimuksia luotettavien tahojen toimesta. Useimmilta fysioterapeuteilta suuntautumisesta riippuen löytyy samaa osaamista kuin personal trainer, pilatesohjaaja, kiropraktikko ja hieroja. Tämän lisäksi he omaavat omia eritystaitoja erityisesti kuntoutukseen liittyen.