Hoidot

Fysioterapia

Fysioterapeuttinen tutkiminen
Kotiharjoitteet
Lääkinnällinen kuntoutus
Hieronta
Mobilisaatio/manipulaatio
Faskiahoidot
Ultraääni
Sähköhoidot
EMG
Termiset hoidot - lämpö / kylmähoidot
Kinesio- ja urheiluteippaus
Pre- / postoperatiivinen kuntoutus
Neurologinen kuntoutus

Fysioterapeuttinen erityisosaaminen

Lantionpohjan fysioterapia
Akupunktio

Muu erityisosaaminen

Pilates
Personal Training
Hichibuku Goshinjutsu

Fysioterapeuttinen tutkimus 

Fysioterapeutti tutkii asiakasta konservatiivisilla testeillä eli käyttää tutkittuja ja luotettavaksi todettuja käsin tehtäviä kokeita, joilla arvioi ja varmentaa asiakkaan terveydentilaa. Fysioterapeuttinen tutkimus ei korvaa lääkärin tutkimusta.

 

Kotiharjoitteet

Kotiharjoitteet ovat olennainen osa fysioterapiaa. Fysioterapeutti ohjaa jokaiselle yksilölliset harjoitteet perustuen kuntoutuksen sen hetkiseen vaiheeseen. Harjoituksia muokataan tilanteen mukaan. Kotona tehtävillä harjoituksilla mahdollistetaan halutun harjoitusvaikutuksen saavutus.

 

Lääkinnällinen kuntoutus

Osana fysioterapiaa lähes poikkeuksetta ovat omatoimiset harjoitteet, joiden kautta pyrimme opettamaan asiakasta hoitamaan itseään. Joskus liikkeet ovat hienovaraisia erityisharjoitteita ja joskus ne muistuttavat enemmän perinteistä kuntosaliharjoittelua. Fysioterapeutti on kuntoutuksen ja kuntoilun erityis- ammattilainen, joka osaa ohjata juuri sinulle tarpeelliset liikkeet.

 

Hieronta

Hieronta, eli pehmytkudosmanipulaatio, on erittäin hyvä hoitomuoto lihaskireyksiin. Se on miellyttävää sellaisenaankin ja osana tasapainoista kuntoutusohjelmaa sen avulla voidaan muokata kehoa niin, että muu harjoittelu onnistuu paremmin. Klassisen hieronnan ohella kuntoutusta sopii hyvin tukemaan lihaskalvotekniikka ja/tai triggerpiste- eli akupainanta.

 

Mobilisaatio/ Manipulaatio

Usein fysioterapeuttisessa kuntoutuksessa tulee eteen tilanteita, joissa toimintahäiriö, leikkaus tai onnettomuus on jättänyt nivelen kireäksi niin, ettei sen liikelaajuus ole enää normaali. Silloin käytämme erilaisia menetelmiä liikelaajuuden ja toiminnan palauttamiseksi.

 

Faskiahoidot 

Faskia eli kehon sidekudosverkosto on ihmisen suurin aistinelin. Siinä on miljoonia asentoa aistivia soluja, joten se vaikuttaa olennaisesti ihmisen asentoon ja liikkumiseen. Faskiaa käsitellään hieronnan kaltaisin erityisottein ja kotiharjoittein. Tämä monimutkainen verkosto vaikuttaa usein läpi koko kehon.

 

Ultraääni

Ultraääni aiheuttaa kudokseen mikrovärinää korkeataajuisen ääniaallon muodossa. Ultraääni aktivoi solujen toimintaa kavitaation kautta, jota pidetään hoitokeinon tärkeimpänä vaikutusmekanismina. Hoito on erittäin turvallista ja oikein käytettynä sen avulla saatetaan saada välitöntä kipuja lievittävää vaikutusta, etenkin tulehduksia hoidettaessa. Ultraääni vaikuttaa erityisesti kudokseen, jossa on korkea kollageenipituisuus, kuten arpikudos, nivelkapselit, ligamentit, jänteet tai faskiakudos. (Lähde 5.8.2012: www.electrotherapy.org/)

 

Sähköhoidot

Sähköhoitojen suurin etu on kivunlievityksessä ja niitä käytetäänkin usein kroonisten kiputilojen hoidossa ja pitkäaikaisissa kiputiloissa, kuten välilevyn pullistumissa. Kivunlievitys perustuu porttikontrollimekanismiin ja sähköisen ärsykkeen aiheuttaman endorfiinin ja muiden kipua lievittävien aineiden erityksen lisääntymiseen.

 

Electromyography 

EMG on lyhenne sanasta electromyography. EMG-laitteen avulla voidaan tarkastella lihasaktivaatiota, mistä laite muodostaa yhteenvedon tietokoneelle. Tutkittavalle alueelle asetetaan elektrodi, joka on johdolla kiinni EMG-laitteessa. Tämän menetelmän avulla voidaan tutkia tarkasti mikrovolttitaso, jolla lihas pystyy aktivoitumaan. EMG-laitteen avulla voidaan myös helposti seurata lihasaktivaation voimakkuutta ja sen tahdonalaisuutta, mikä antaa fysioterapeutille tietoa harjoittelun vaikutuksista. EMG-laitetta voidaan hyödyntää myös itse harjoittelun aikana.

 

Termiset hoidot 

Termisiä hoitoja käytetään kiputilojen ja lihaskireyksien hoidossa. Termisissä hoidoissa on otettava huomioon, onko hoitoalueella tuntopuutoksia.

Lämpöhoitoa käytetään rentouttamaan ja pehmentämään lihaksia, esimerkiksi ennen hieronnan aloitusta, sillä lämpö lisää kudoksen elastisuutta. Lämpöpakkaus laitetaan kohdealueelle, jossa lämmön annetaan vaikuttaa. Lämpöhoito ei kuitenkaan sovellu tilanteisiin, joissa kudoksessa on äkillinen trauma tai akuutti tulehdus.

Kylmähoito sopii tilanteisiin, joissa kudoksessa on tulehdus tai äkillinen trauma, ja sitä halutaan rauhoittaa. Kylmä supistaa verisuonia ja estää nesteen tihkumista eli filtraatiota kudokseen, mutta myös puuduttaa tuntohermoja. Kylmäpakkaus laitetaan kohdealueelle, jossa kylmän annetaan vaikuttaa 15-20min. Kylmähoitoa voi käyttää useita kertoja päivässä, mutta liian tiheä kylmän käyttö voi aiheuttaa paleltuman hoitoalueelle. Tämän vuoksi onkin hyvä odottaa, että hoidon kohteena oleva kudos on jälleen kädenlämpöinen ennen uuden kylmähoidon aloitusta.

 

Teippaus

Huippu-urheilijat ovat tehneet kinesioteippauksesta tunnetun, mutta alun perin kyseessä oli terapiamuoto vammojen hoitoon ja kehontoiminnan optimoimiseen. Kinesioteippauksen idea on käyttää teippiä, joka ominaisuuksiltaan matkii ihmisen omaa kudosta, aikaansaaden hienovaraisia muutoksia, jotka tukevat ja parantavat kehon toimintaa. Menetelmä on monimutkaisempi, kuin normaali urheiluteippaus, eikä täysin korvaa perinteistä valkoista joustamatonta teippiä. Molemmilla menetelmillä on paikkansa vaivasta riippuen.

 

Pre-/postoperatiivinen kuntoutus

Leikkausta ennen keskitytään ylläpitämään tai vahvistamaan yleistä lihasvoimaa, ja valmistamaan asiakasta leikkaukseen sekä sen jälkeiseen kuntoutukseen. Asiakkaan kanssa harjoitellaan myös liikkeitä ja harjoitteita, jotka ovat tärkeitä operaation jälkeen. Fysioterapeutin kanssa käydään läpi myös kysymyksiä liittyen operaatioon ja siitä kuntoutumiseen, jotta asiakkaalla on mahdollisimman selkeä kuva tulevasta kuntoutusjaksosta.

Leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa tulee edetä kudoksen parantumisrytmin mukaan. Harjoitteiden luonne ja intensiteetti muuttuvat kuntoutumisen edetessä. Terapeuttia tarvitaan harjoittelun jaksottamiseen ja ajoissa reagoimiseen, mikäli asiakkaalle on kehittymässä haitallisia kompensaatioita.

Neurologinen kuntoutus

Terapeuteillamme on kokemusta erilaisista asiakkaista, jotka tarvitsevat neurologista kuntoutusta, mm. hemiplegia, MS, parkinson, dystonia ym. Jokaisessa neurologisessa sairaudessa on oma tapansa, miten asiakkaan fyysistä kuntoa ja toimintakykyä pyritään kehittämään tai pitämään mahdollisimman hyvänä. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

 

 

Fysioterapeuttinen erityisosaaminen

Lantionpohjan fysioterapia

Lantionpohjan toimintahäiriöt saattavat olla hyvin kiusallinen vaiva, niin naisille kuin miehillekin. Lantionpohjan fysioterapian tarkoituksena on harjoitella lantionpohjan lihasten hallintaa ja sitä kautta parantaa elämänlaatua. Lantionpohjan fysioterapialla voidaan vaikuttaa lantionpohjan lihasten toimintahäiriöihin ja ennaltaehkäistä niitä. Lantionpohjan fysioterapia sopii sekä naisille että miehille. 

 Toimintahäiriöitä voivat esimerkiksi olla

·         Ongelmat virtsanpidätyksessä

·         Ongelmat ulosteen pidätyksessä

·         Emättimen, kohdun, virtsarakon ja peräsuolen laskeumat

·         Lantionpohjan kiputilat

·         Erektiohäiriöt

Lantionpohjan lihasten harjoittelulla voidaan saada näihin ongelmiin huomattavaa apua, kun ongelmat johtuvat lantionpohjan lihasten toimintahäiriöstä. Fysioterapialla voidaan vaikuttaa 1. ja 2. asteen laskeumiin, mutta vakava-asteisemmat laskeumat vaativat lääkärin hoitoa ja usein leikkausta. Lantionpohjan lihasten toimintahäiriön taustalla saattaa olla myös esimerkiksi synnytys tai leikkaus.

Lisää tietoa: Virtsankarkailun Käypä hoito-suosituksesta

Kun tulet hoitoon, koulutettu fysioterapeuttimme haastattelee sinua oireista ja taustatekijöistä lähtötilanteen kartoittamiseksi. Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapian olennainen osa on itse lantionpohjan lihaksiston tutkiminen, jossa voimme hyödyntää biofeedback-laitetta sekä lantionpohjan palpointia mikäli näille ei ole vasta-aiheita. Biofeedback-laitteen avulla voimme arvioida kykysi aktivoida lantionpohjaa. Laite lukee lihaksessa tapahtuvaa jännitystä ja antaa tarkkaa tietoa lihastesi todellisesta tilasta. Tutkimuksen perusteella sinulle luodaan yksilöllinen hoito- ja harjoitteluohjelma, jonka toteutumista ja hienosäätöä seurataan, kunnes sovitut tavoitteet on saavutettu. Hoidon aikana voidaan tarvittaessa käyttää myös stimuloivaa sähköhoitoa.

Lantionpohjan lihaksistoa tarvitaan myös keskivartalon tukemiseen ja ryhdin ylläpitoon. Lantionpohjanlihasten harjoittelulla voidaan saada positiivista vaikutusta myös sekä miesten että naisten seksuaalitoimintoihin.

Hoitojakson suositeltu kesto on vähintään 3kk. Tapaamisten tiheys riippuu sinun tarpeistasi sekä kehityksestä. Hoitojakso edellyttää myös ohjattujen harjoitteiden jatkamista itsenäisesti kotona. Harjoittelu on haastavaa, mutta fysioterapeutti toimii tukena hoitojakson ajan ja mittaa edistystä biofeedback-laitteella.

Lantionpohjan fysioterapian hintaan kuuluvat tarvittavat tutkimusvälineet.

Naisille: Huomioithan, että vastaanottoaika kannattaa varata ajalle, jolloin sinulla ei ole kuukautisia.

Fysio Sakurassa lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapiaan on erikoistunut fysioterapeutti (AMK) Veera Westerholm.

 

Akupunktio

Akupunktio on vanha kiinalainen menetelmä, jossa pistetään neuloja akupisteisiin terveyttä edistävän vaikutuksen aikaansaamiseksi. Akupunktiota on tutkittu paljon ja useat sen vaikutusmekanismit ovat jo selvillä. Akupunktio vaikuttaa mm. hormonitoimintaan, verenpainetta alentavasti ja immuunijärjestelmään. Sillä saadaan puuduttava, kipua lievittävä vaikutus ja sen avulla pystytään rentouttamaan lihaksia. On kuitenkin joitain akupunktion vaikutuksia, joita ei ole täysin pystytty selittämään.

Akupunktiohoidot kannattaa ottaa hoitosarjoina, sillä vaikutus ei välttämättä näy heti ensimmäisen hoidon jälkeen; joko 5, 10 tai 15 hoidon sarjat ovat suositeltavia.

Akupunktiohoitoja Fysio Sakurassa antaa Fysioterapeutti (AMK) Erick Ellison.

 

Hichi Buku Goshinjutsu

Hichi Buku Goshinjutsu on japanilainen hoitojärjestelmä jota on perinteisesti opetettu osana perinteistä japanilaita  budoa. Se sisältää päämääräisesti hieronta-, manipulaatio/ mobilisaatiota-, viskeraali- ja akupainanta tekniikoita. Koska kyseessä on perinteinen hoitomuoto on hoitoasennot alunperin suunniteltu lattialle futonilla tehtäväksi. Tekniikoiden ja terapeutin liikkeen ergonomiassa hyödynnetään vahvasti kamppailulajeista peräisin olevaa liikettä. Manuaalisen terapian lisäksi Hichibuku Goshinjutsussa on itsehoito tekniikoita/ kotiharjoitteita, ravintosuosituksia, yrttikääreitä ja moxaa. 

 

Kuvat: Ze`ve Lipan, Kalle Saramo ja Marjo Ellison