Fysioterapeuttinen tutkimus 

Fysioterapeutti tutkii asiakasta konservatiivisilla testeillä eli käyttää tutkittuja ja luotettavaksi todettuja käsin tehtäviä kokeita, joilla arvioi ja varmentaa asiakkaan terveydentilaa. Fysioterapeuttinen tutkimus ei korvaa lääkärin tutkimusta.

Kotiharjoitteet

Kotiharjoitteet ovat olennainen osa fysioterapiaa. Fysioterapeutti ohjaa jokaiselle yksilölliset harjoitteet perustuen kuntoutuksen sen hetkiseen vaiheeseen. Harjoituksia muokataan tilanteen mukaan. Kotona tehtävillä harjoituksilla mahdollistetaan halutun harjoitusvaikutuksen saavutus.

Lääkinnällinen kuntoutus

Osana fysioterapiaa lähes poikkeuksetta ovat omatoimiset harjoitteet, joiden kautta pyrimme opettamaan asiakasta hoitamaan itseään. Joskus liikkeet ovat hienovaraisia erityisharjoitteita ja joskus ne muistuttavat enemmän perinteistä kuntosaliharjoittelua. Fysioterapeutti on kuntoutuksen ja kuntoilun erityis- ammattilainen, joka osaa ohjata juuri sinulle tarpeelliset liikkeet.

Hieronta

Hieronta, eli pehmytkudosmanipulaatio, on erittäin hyvä hoitomuoto lihaskireyksiin. Se on miellyttävää sellaisenaankin ja osana tasapainoista kuntoutusohjelmaa sen avulla voidaan muokata kehoa niin, että muu harjoittelu onnistuu paremmin. Klassisen hieronnan ohella kuntoutusta sopii hyvin tukemaan lihaskalvotekniikka ja/tai triggerpiste- eli akupainanta.

Mobilisaatio/ Manipulaatio

Usein fysioterapeuttisessa kuntoutuksessa tulee eteen tilanteita, joissa toimintahäiriö, leikkaus tai onnettomuus on jättänyt nivelen kireäksi niin, ettei sen liikelaajuus ole enää normaali. Silloin käytämme erilaisia menetelmiä liikelaajuuden ja toiminnan palauttamiseksi.

Faskiahoidot  

Faskia eli kehon sidekudosverkosto on ihmisen suurin aistinelin. Siinä on miljoonia asentoa aistivia soluja, joten se vaikuttaa olennaisesti ihmisen asentoon ja liikkumiseen. Faskiaa käsitellään hieronnan kaltaisin erityisottein ja kotiharjoittein. Tämä monimutkainen verkosto vaikuttaa usein läpi koko kehon.

Ultraääni

Ultraääni aiheuttaa kudokseen mikrovärinää korkeataajuisen ääniaallon muodossa. Ultraääni aktivoi solujen toimintaa kavitaation kautta, jota pidetään hoitokeinon tärkeimpänä vaikutusmekanismina. Hoito on erittäin turvallista ja oikein käytettynä sen avulla saatetaan saada välitöntä kipuja lievittävää vaikutusta, etenkin tulehduksia hoidettaessa. Ultraääni vaikuttaa erityisesti kudokseen, jossa on korkea kollageenipituisuus, kuten arpikudos, nivelkapselit, ligamentit, jänteet tai faskiakudos. (Lähde 5.8.2012: www.electrotherapy.org/)

Sähköhoidot

Sähköhoitojen suurin etu on kivunlievityksessä ja niitä käytetäänkin usein kroonisten kiputilojen hoidossa ja pitkäaikaisissa kiputiloissa, kuten välilevyn pullistumissa. Kivunlievitys perustuu porttikontrollimekanismiin ja sähköisen ärsykkeen aiheuttaman endorfiinin ja muiden kipua lievittävien aineiden erityksen lisääntymiseen.

Electromyography 

EMG on lyhenne sanasta electromyography. EMG-laitteen avulla voidaan tarkastella lihasaktivaatiota, mistä laite muodostaa yhteenvedon tietokoneelle. Tutkittavalle alueelle asetetaan elektrodi, joka on johdolla kiinni EMG-laitteessa. Tämän menetelmän avulla voidaan tutkia tarkasti mikrovolttitaso, jolla lihas pystyy aktivoitumaan. EMG-laitteen avulla voidaan myös helposti seurata lihasaktivaation voimakkuutta ja sen tahdonalaisuutta, mikä antaa fysioterapeutille tietoa harjoittelun vaikutuksista. EMG-laitetta voidaan hyödyntää myös itse harjoittelun aikana.

Termiset hoidot 

Termisiä hoitoja käytetään kiputilojen ja lihaskireyksien hoidossa. Termisissä hoidoissa on otettava huomioon, onko hoitoalueella tuntopuutoksia.

Lämpöhoitoa käytetään rentouttamaan ja pehmentämään lihaksia, esimerkiksi ennen hieronnan aloitusta, sillä lämpö lisää kudoksen elastisuutta. Lämpöpakkaus laitetaan kohdealueelle, jossa lämmön annetaan vaikuttaa. Lämpöhoito ei kuitenkaan sovellu tilanteisiin, joissa kudoksessa on äkillinen trauma tai akuutti tulehdus.

Kylmähoito sopii tilanteisiin, joissa kudoksessa on tulehdus tai äkillinen trauma, ja sitä halutaan rauhoittaa. Kylmä supistaa verisuonia ja estää nesteen tihkumista eli filtraatiota kudokseen, mutta myös puuduttaa tuntohermoja. Kylmäpakkaus laitetaan kohdealueelle, jossa kylmän annetaan vaikuttaa 15-20min. Kylmähoitoa voi käyttää useita kertoja päivässä, mutta liian tiheä kylmän käyttö voi aiheuttaa paleltuman hoitoalueelle. Tämän vuoksi onkin hyvä odottaa, että hoidon kohteena oleva kudos on jälleen kädenlämpöinen ennen uuden kylmähoidon aloitusta.

Teippaus

Huippu-urheilijat ovat tehneet kinesioteippauksesta tunnetun, mutta alun perin kyseessä oli terapiamuoto vammojen hoitoon ja kehontoiminnan optimoimiseen. Kinesioteippauksen idea on käyttää teippiä, joka ominaisuuksiltaan matkii ihmisen omaa kudosta, aikaansaaden hienovaraisia muutoksia, jotka tukevat ja parantavat kehon toimintaa. Menetelmä on monimutkaisempi, kuin normaali urheiluteippaus, eikä täysin korvaa perinteistä valkoista joustamatonta teippiä. Molemmilla menetelmillä on paikkansa vaivasta riippuen.

Pre-/postoperatiivinen kuntoutus

Leikkausta ennen keskitytään ylläpitämään tai vahvistamaan yleistä lihasvoimaa, ja valmistamaan asiakasta leikkaukseen sekä sen jälkeiseen kuntoutukseen. Asiakkaan kanssa harjoitellaan myös liikkeitä ja harjoitteita, jotka ovat tärkeitä operaation jälkeen. Fysioterapeutin kanssa käydään läpi myös kysymyksiä liittyen operaatioon ja siitä kuntoutumiseen, jotta asiakkaalla on mahdollisimman selkeä kuva tulevasta kuntoutusjaksosta.

Leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa tulee edetä kudoksen parantumisrytmin mukaan. Harjoitteiden luonne ja intensiteetti muuttuvat kuntoutumisen edetessä. Terapeuttia tarvitaan harjoittelun jaksottamiseen ja ajoissa reagoimiseen, mikäli asiakkaalle on kehittymässä haitallisia kompensaatioita.

Neurologinen kuntoutus

Terapeuteillamme on kokemusta erilaisista asiakkaista, jotka tarvitsevat neurologista kuntoutusta, mm. hemiplegia, MS, parkinson, dystonia ym. Jokaisessa neurologisessa sairaudessa on oma tapansa, miten asiakkaan fyysistä kuntoa ja toimintakykyä pyritään kehittämään tai pitämään mahdollisimman hyvänä. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Akupunktio

Akupunktio on vanha kiinalainen menetelmä, jossa pistetään neuloja akupisteisiin terveyttä edistävän vaikutuksen aikaansaamiseksi. Akupunktiota on tutkittu paljon ja useat sen vaikutusmekanismit ovat jo selvillä. Akupunktio vaikuttaa mm. hormonitoimintaan, verenpainetta alentavasti ja immuunijärjestelmään. Sillä saadaan puuduttava, kipua lievittävä vaikutus ja sen avulla pystytään rentouttamaan lihaksia.

Akupunktiohoidot kannattaa ottaa hoitosarjoina, sillä vaikutus ei välttämättä näy heti ensimmäisen hoidon jälkeen; joko 5, 10 tai 15 hoidon sarjat ovat suositeltavia.

Akupunktiohoitoja Fysio Sakurassa antaa Fysioterapeutti (AMK) Erick Ellison.

Hichi Buku Goshinjutsu

Hichi Buku Goshinjutsu on japanilainen hoitojärjestelmä jota on perinteisesti opetettu osana perinteistä japanilaista budoa. Se sisältää päämääräisesti hieronta-, manipulaatio/ mobilisaatiota-, viskeraali- ja akupainanta tekniikoita. Koska kyseessä on perinteinen hoitomuoto on hoitoasennot alunperin suunniteltu lattialle futonilla tehtäväksi. Suuri osa hoidosta soveltuu tehtäväksi myös hoitopöydällä. Tekniikoiden ja terapeutin liikkeen ergonomiassa hyödynnetään vahvasti kamppailulajeista peräisin olevaa liikettä. Manuaalisen terapian lisäksi Hichibuku Goshinjutsussa on itsehoito tekniikoita/ kotiharjoitteita, ravintosuosituksia, yrttikääreitä ja moxaa. Fysio Sakurassa Hichi Buku Goshinjutsu hoidot perustuvat aina fysioterapeutin tekemään tutkimukseen ja keskittyvät manuaaliseen terapiaan ja kotiharjoitteisiin.